Training Samenwerken

Samen beter werken of beter samenwerken. Het is maar net waar je de klemtoon legt. Het gaat in beide gevallen om gezamenlijk ergens aan werken. Waar werkt u samen aan? Hoe doet u dat en wat is het resultaat? Samen werken aan een doel, een missie. Wat is daarvoor nodig en hoe gaat u dat duurzaam in de praktijk brengen.

Onderwerpen

  • De onderwerpen die behandeld worden zijn sterk afhankelijk van de inventarisatie en de wensen en behoeftes van u en uw medewerkers.
  • Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van communicatiemodellen en persoonlijkheidsprofielen.
  • Er wordt gewerkt vanuit de Transactionele Analyse en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).
  • Brainstormsessies en praktijkoefeningen.

Werkwijze

  • Vooraf is er een uitgebreide intake om uw situatie in kaart te brengen.
  • Op basis daarvan wordt een training op maat gemaakt met uw praktijk als uitgangspunt.
  • Veel praktijkgerichte oefeningen en beperkte theorie.

Resultaat:

Iedereen is zich weer bewust van de missie van uw bedrijf/organisatie en de rol die iedereen daarin heeft. Er is inzicht in de verschillende karakters en rollen van de medewerkers. Meer onderling begrip waarom iemand de dingen doet zoals hij/zij ze doet. Dat is een goede basis om samen afspraken maken voor een beter resultaat. Mensen durven elkaar feedback te geven. En na de training staan alle neuzen dezelfde kant op.

Investering

Een uitgebreide intake zorgt voor een goed training-en coachingsontwerp. Wij doen u een voorstel op maat. Neem vandaag nog contact op om samen te praten over hoe u beter kunt samenwerken.