Jongens van de Tekeningen

Dagelijks werken de Jongens van de Tekeningen met opdrachtgevers die verwachtingen hebben. Met deze enthousiaste club hebben we in een workshop getraind de verwachtingen van klanten te overtreffen door meer grip op klantcontact.

Resultaat:

De Jongens van de Tekeningen zijn……..

  • zich bewust van contactmomenten,
  • dat ze daarin de leiding kunnen nemen en regie kunnen houden,
  • het verschil kunnen maken,
  • om efficiënter en effectiever te werken,
  • wordt het voor de klanten duidelijker wat de verwachtingen zijn,
  • hebben ze minder discussies,
  • minder stress,
  • betere verbinding met de klant
  • en een hoger economisch rendement.